Luchtdichting

Isoleren heeft geen zin als er koude lucht in uw isolatie kan doordringen. Isolatiemateriaal kan u vergelijken met uw warme wintertrui. Als er geen wind is, volstaat die om buiten te lopen. Maar wanneer je fietst of het gaat waaien, blaast de wind de warmte uit de trui en heeft u kou. Dit lost u op door een jas te dragen. De luchtdichte laag is de ‘jas' rond uw huis.

HOTA plaatst luchtdichting, maar levert op vraag ook een luchtdichtingstest af.

Luchtdichtheid

Luchtdichtheid is belangrijk om diverse redenen:

 • Zonder luchtdichtheid gaan in de winter de warmteverliezen door de convectiestromingen spectaculair de hoogte in, ook bij lage windsnelheden.
 • Hetzelfde fenomeen treedt op in de zomer, waarbij er overdag te veel warme lucht het gebouw binnendringt met ongewenste opwarming tot gevolg.
 • In extreme gevallen van gebrekkige luchtdichting kunnen ongewenste tochtverschijnselen optreden.
 • De overmatige en ongecontroleerde ventilatie kan ook extra stof, vezels en ongewenste geuren binnenbrengen.
 • De vochtindringing in de isolatie ingevolge convectie is een veelvoud van deze ingevolge diffusie. Condensatie heeft bijna nooit te maken met toepassing van materialen die te weinig dampdicht zouden zijn, wel met koudebruggen en het voorkomen van kieren, spleten en doorboringen.
 • Een gebrek aan luchtdichtheid drijft het ventilatievoud op, waardoor de binnenlucht in de winter droog wordt.
 • Ook op geluidsisolatie heeft een gebrek aan luchtdichtheid een negatieve invloed.
 • Een balansventilatie met warmterecuperatie, zoals die meestal wordt toegepast in passiefhuiswoningen, kan slechts behoorlijk werken zo het gebouw voldoende luchtdicht is. Bij gebrek aan luchtdichtheid ontstaan er kortsluit-luchtstromen met de buitenomgeving, waardoor het rendement sterk daalt en er geen doorstroming van de diverse vertrekken meer is, en er bijgevolg evenmin voldoende ventilatie kan worden gegarandeerd.

Luchtdichtingstesten

 • Wincon luchtdichtingstest: controle van de luchtdichting na de uitvoering om eventuele lekken weg te werken
 • BlowerDoor luchtdichtingstest: bepaling van de n 50 -waarde van de gebouwschil.

Dampopen systeem

De buitenschil van een woning moet een warmte- en geluidsisolerend systeem zijn met een goede wind- en luchtdichtheid, maar met een maximale dampopenheid. Dit is de beste manier om kostbare constructie-elementen decennia lang van bouwschade te vrijwaren.

De isolatie is aan buiten- en binnenzijde afgeschermd.

Buitenzijde : met een isolerende, sterk dampdoorlatende houtvezelplaat

 • Stof, insecten en knaagdieren tegenhouden
 • Vocht weren (wegens waterdicht, dampdoorlatend en hygroscopisch)
 • Beschermen tegen koude (winter) en warmte (zomer) (wegens winddicht, isolerend, koudebruggen onderbrekend, weerstand tegen hittedoorslag)
 • Geluid weren

Binnenzijde : met een luchtdichte, dampremmende laag (bv. luchtdichtingspapier, OSB-beplating)

 • Warmteverliezen beperken
 • Bouwschade (door condensatievocht) verhinderen
 • Droge binnenlucht in de winter vermijden
 • Tegen hittedoorslag
 • Geluid weren
 • Voor een goede werking van de mechanische ventilatie

Bovendien heeft een dampopen bouwsysteem met hygroscopische (isolatie)materialen een gunstige invloed op het binnenklimaat omdat schommelingen in de luchtvochtigheid worden uitgevlakt.