Bio-ecologisch bouwen

Als de bouwheer kiest voor een bio-ecologische woning, dan dragen we daar graag ons steentje toe bij. Bio-ecologisch bouwen doet u immers niet alleen. Het is een proces waarin zowel de overheid, de bouwheer, de architect als de aannemer een aandeel in heeft.

Bio-ecologisch bouwen is energie- en waterbesparend bouwen met zo weinig mogelijk petrochemische materialen of schadelijke stoffen in en rond het gebouw, rekening houdend met de draagkracht van de aarde en met de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd (definitie Vibe).

Meer info vindt u op de website van Vibe (Vlaams Instituut Bio-ecologisch bouwen) en in deze brochure (.pdf).

De principes van bio-ecologisch bouwen schematisch voorgesteld:

bron: www.vibe.be

Als bouwheer zal u dus in de eerste plaats zelf keuzes moeten maken (ligging woning, keuze technieken, dikte isolatie...). Daarnaast is het belangrijk om met aannemers te werken die ervaring hebben met bio-ecologisch bouwen. HOTA is pionier in Vlaanderen wat dat betreft. HOTA kiest zoveel mogelijk voor bio-ecologische bouwmaterialen: Europees constructiehout (met FSC-label), plaatmaterialen op basis van houtvezels (met FSC-label), isolatie op basis van gerecycleerd papier of natuurlijke vlas- en hennepisolatie. Daarnaast vermijdt HOTA zoveel mogelijk lijmen en andere producten van de petrochemische industrie en kiest het voor formaldehydevrije platen. We focussen ook op projecten in stads- en dorpskernen. We staan u in raad en daad bij als u keuzes moet maken.